Regulamin projektowania


REGULAMIN
świadczenia usług wizualizacji wnętrz przez salony PH „JETA” Sp. z o.o.1. Salon firmowy JETA na zlecenie klienta świadczy usługi polegające na wizualizacji wnętrz przy użyciu programu komputerowego CAD DECOR.

2. Usługa wizualizacji wnętrz jest bezpłatna dla klientów P.H. JETA, którzy dokonają w salonie zakupu płytek i wyrobów sanitarnych, zwanych dalej TOWARAMI za minimum 2000 zł netto

3. Wykonany projekt aranżacji nie stanowi dokumentacji architektoniczno - budowlanej. Stanowi autorską koncepcję wizualizacji wnętrza o wymiarach dostarczonych przez klienta. Zapłata za towar nie stanowi przeniesienia praw autorskich na klienta.

4. Za każde przyjęcie zlecenia wykonania wizualizacji sprzedawca/projektant pobiera od klienta zadatek na poczet przyszłej faktury zakupu towarów. Z chwilą rezygnacji przez klienta z zakupu towarów– zgodnych z projektem, jak również w przypadku nie dokonania zakupów w terminie 60 dni od daty zapłaty zadatku, zapłacony zadatek zostanie przez PH JETA zaliczony na poczet ceny za wykonaną usługę wizualizacyjną.

5. Projektant / sprzedawca pobiera od klienta zadatek na poczet przyszłej faktury zakupu towarów w wysokości 50 zł/m² projektowanego pomieszczenia, (jednak nie mniej niż 500 zł). Zadatek jest dokumentowany fakturą. W przypadku pomieszczeń o powierzchni podłogi większej niż 20 m/² zadatek jest negocjowany indywidualnie z klientem.

6. Potwierdzenie udzielenia PH JETA zlecenia stanowi karta wizualizacji wnętrza, podpisana przez klienta, sporządzona w oparciu o wymiary wnętrza dostarczone przez klienta, której integralną część stanowi niniejszy regulamin. Karta wizualizacji wraz z regulaminem świadczenia usług w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje klient a drugi pozostaje w aktach salonu JETA.

7. Projektant zobowiązuje się do przedstawienia gotowego projektu z wybranej przez klienta kolekcji w terminie 3 dni roboczych. Projekt powinien składać się z wizualizacji pomieszczenia, wizualizacji każdej ściany osobno, zestawienia ilościowego i wartościowego płytek, propozycji dodatkowych elementów wyposażenia, (kabina prysznicowa, wanna, armatura sanitarna, baterie, oświetlenie pomieszczenia). W przypadku gdy klient ma do zaprojektowania więcej niż jedno pomieszczenie czas oczekiwania na projekty jest ustalany indywidualnie.

8. W ramach jednego projektu klient ma prawo do wykonania bezpłatnie maksymalnie dwóch zmian. Jeden projekt dotyczy jednej kolekcji płytek, każda kolejna zmiana kolekcji w ramach tego samego pomieszczenia będzie traktowana, jako osobny projekt.

9. Zamknięcie projektu następuje w momencie akceptacji wersji ostatecznej przez klienta.

10. Po akceptacji wersji ostatecznej, wszelkie zmiany projektu, lub odstąpienie od jego realizacji albo niezgodność wymiarów uprzednio podanych przez Klienta ze stanem faktycznym, nie stanowią podstawy do zwrotu zakupionych wcześniej towarów.

11. Klient jest zobowiązany do zakupu wszystkich płytek umieszczonych w projekcie. Nie ma możliwości wyboru np. zakupu tylko płytek podłogowych.

12. W przypadku wyboru armatury do projektu sprzedawca nie ma obowiązku dostarczenia klientowi danych identyfikacyjnych towarów przed dokonaniem jego zakupu.

13. Istnieje możliwość wykonania projektu bez zakupu towarów. W takim przypadku faktura za wykonanie usługi zostanie wystawiona w wartości odpowiadającej 100 zł/m² pomieszczenia, (jednak nie mniej niż 700 zł). 


Regulamin projektowania POBIERZ