wymogi wobec szkolnej toalety

Wymogi wobec szkolnej toalety. Propozycja JETA dla chłopców

Wymogi wobec szkolnej toalety są restrykcyjne. Pomieszczenie powinno być nie tylko funkcjonalne, ale i spełniać kilka norm prawnych, o których napisaliśmy w tym artykule.

Pomysłem JETA na szkolną łazienkę jest przede wszystkim dobranie pary kolorów i zróżnicowanie ich ze względu na wiek użytkowników toalety. Kilka słów więcej napisaliśmy przy okazji omawiania toalety dla dziewczyn.

Jakie są wymogi wobec szkolnej toalety?

Przepisy prawne

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych oraz niepublicznych placówkach (Dz.U. z dnia 22 stycznia 2003 r. z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. (Prawo Oświatowe- Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12
 • kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2017 r., poz.2285 z późn. zm).

Najważniejsze informacje niezbędne projektantowi wnętrza szkolnej toalety

W szkołach, w odróżnieniu od przedszkoli, jest wymóg by toalety szkolne były podzielone ze względu na płeć. Dzieci dojrzewają, należy im się dobre miejsce do dbania o higienę i komfort intymności podczas tego procesu.

W zależności od wieku uczniów obowiązują odpowiednie ilości umywalek, pisuarów oraz misek WC montowanych na wskazanych wysokościach.

Dzieci w wieku szkolnym od 7 do 11 lat

 • na każde 10 dziewcząt jedna miska WC wysokość 35 cm,
 • jedna umywalka na wysokości 65-75 cm powinna przypadać na 40 dziewcząt ,
 • na każdych 20 chłopców jedna miska WC wysokość 35 cm,
 • 10 chłopców powinno mieć jeden pisuar na wysokości 50 cm,
 • na każdych 40 chłopców jedna umywalka na wysokości 65-75 cm.

Uczniowie od 12 do 15 lat

 • 10 dziewcząt powinno mieć do dyspozycji jedną miskę WC wysokość 42 cm,
 • na każde 40 dziewcząt jedna umywalka na wysokości 75-85 cm,
 • 2 razy więcej chłopców, niż dziewczynek, powinno mieć jedną miskę WC na wysokości 42 cm,
 • na każdych 10 chłopców jeden pisuar na wysokości 57 cm,
 • na każdych 40 chłopców jedna umywalka na wysokości 75-85 cm.

Szkolna toaleta dla chłopców według JETA

Podobnie, jak w toalecie dziewczęcej jest ten sam wzór geometryczny. Kabiny są wyposażone w przycisk pozwalający spłukać wodę w takiej ilości, jaka jest potrzebna. Blat przy kranach do mycia rąk jest jeden wspólny z osadzonymi w nim umywalkami. Natomiast pod nim uczniowie bez problemu mogą odłożyć plecaki.

Szkolna toaleta dla najmłodszych uczniów

Kabiny w szkolnej toalecie
Miejsce do mycia rąk

Toaleta dla uczniów klas środkowych

Część pomieszczenia na pisuary
Pomieszczenia toalety szkolnej dla chłopców
Blat z umywalkami dla chłopców
Kabiny w toalecie chłopięcej

Toaleta dla nastolatków

Pisuary
Umywalki
Kabiny
Geometryczny wzór

Na wszystkich wizualizacjach widzisz kolekcję Gamma/Gammo marki Paradyż.

Zobacz koniecznie, co zaproponowaliśmy osobom niepełnosprawnym, korzystających z toalet w szkole.

wizualizacja: Weronika Kazieko (Salon łazienek Poznań Komorniki)

Zapytaj o ofertę: tel. 575 002 252 lub wkazieko@jeta.pl

Dodaj komentarz