wymogi wobec szkolnej toalety

Wymogi wobec szkolnej toalety. Propozycja dla uczniów każdej klasy.

Wymogi wobec szkolnej toalety są restrykcyjne. Pomieszczenie powinno być nie tylko funkcjonalne, ale i spełniać kilka norm prawnych, o których napisaliśmy w tym artykule.

Jakie są wymogi wobec szkolnej toalety?

Przepisy prawne

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych oraz niepublicznych placówkach (Dz.U. z dnia 22 stycznia 2003 r. z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. (Prawo Oświatowe- Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12
 • kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2017 r., poz.2285 z późn. zm).

Najważniejsze informacje niezbędne projektantowi wnętrza szkolnej toalety

W szkołach, w odróżnieniu od przedszkoli, jest wymóg by toalety szkolne były podzielone ze względu na płeć. Dzieci dojrzewają, należy im się dobre miejsce do dbania o higienę i komfort intymności podczas tego procesu.

W zależności od wieku uczniów obowiązują odpowiednie ilości umywalek, pisuarów oraz misek WC montowanych na wskazanych wysokościach.

Dzieci w wieku szkolnym od 7 do 11 lat

 • na każde 10 dziewcząt jedna miska WC wysokość 35 cm,
 • jedna umywalka na wysokości 65-75 cm powinna przypadać na 40 dziewcząt ,
 • na każdych 20 chłopców jedna miska WC wysokość 35 cm,
 • 10 chłopców powinno mieć jeden pisuar na wysokości 50 cm,
 • na każdych 40 chłopców jedna umywalka na wysokości 65-75 cm.

Uczniowie od 12 do 15 lat

 • 10 dziewcząt powinno mieć do dyspozycji jedną miskę WC wysokość 42 cm,
 • na każde 40 dziewcząt jedna umywalka na wysokości 75-85 cm,
 • 2 razy więcej chłopców, niż dziewczynek, powinno mieć jedną miskę WC na wysokości 42 cm,
 • na każdych 10 chłopców jeden pisuar na wysokości 57 cm,
 • na każdych 40 chłopców jedna umywalka na wysokości 75-85 cm.

Szkolna toaleta dla dziewczynek

Biel, czerwień i pomarańcz
Funkcjonalna zabudowa z umywalkami

Szkolna toaleta dla uczennic klas środkowych

Gama kolorów zielonych
Widok na kabiny z góry

Szkolna toaleta dla uczennic najstarszych klas

Owalne umywalki wpuszczane w blat zabudowy
Brązy i szarości, kabiny z miskami ustępowymi

Szkolna toaleta dla chłopców

Podobnie, jak w toalecie dziewczęcej jest ten sam wzór geometryczny. Kabiny są wyposażone w przycisk pozwalający spłukać wodę w takiej ilości, jaka jest potrzebna. Blat przy kranach do mycia rąk jest jeden wspólny z osadzonymi w nim umywalkami. Natomiast pod nim uczniowie bez problemu mogą odłożyć plecaki.

Szkolna toaleta dla najmłodszych uczniów

Kabiny w szkolnej toalecie
Miejsce do mycia rąk

Toaleta dla uczniów klas środkowych

Część pomieszczenia na pisuary
Pomieszczenia toalety szkolnej dla chłopców
Blat z umywalkami dla chłopców
Kabiny w toalecie chłopięcej

Toaleta dla nastolatków

Pisuary
Umywalki
Kabiny
Geometryczny wzór

Jakie cechy powinno mieć WC dla niepełnosprawnych?

Pomieszczenie dedykowane osobom z niepełnosprawnościami, poruszającym się z pomocą kul, na wózkach, przede wszystkim powinny być pozbawione barier architektonicznych. Tutaj szczególnie trzeba wymienić brak progów, szerokie drzwi, przestrzeń pozostawiona do manewrowania między poszczególnymi elementami wyposażenia.

W aspekcie aranżacyjnym ważne jest także to, by umywalki były na odpowiedniej wygodnej wysokości. Podobnie sama misa umywalki ma nie utrudniać skorzystania z niej. Warto wziąć pod uwagę dobre usytuowanie lustra, by dać szansę na przejrzenie się. Inne akcesoria, jak ewentualne suszarka do rąk, mydło, tez powinno być w zasięgu rąk, szczególnie osób siedzących na wózkach.

Bardzo istotne dla funkcjonalności toalety są poręcze ułatwiające skorzystanie z toalety i umywalki.

Nie ma to większego znaczenia w przypadku aranżowania wnętrza. Natomiast dla samego budynku szkoły jest istotna jeszcze jedna wskazówka. Toaleta powinna znajdować się na parterze lub na kondygnacji, która umożliwia samodzielny dojazd wózkiem.

Szkolna toaleta dla niepełnosprawnych według pomysłu JETA

Pomieszczenie dla najmłodszych

Koedukacyjne kolory, połączenie płytek kolekcji Gamma/Gammo marki Paradyż z toalety chłopięcej i dziewczęcej

Pomieszczenie dla starszych uczniów

Bardziej pastelowe tonacje

Pomieszczenie dla uczniów ostatnich klas

szkolna toaleta dla niepełnosprawnych

Na wszystkich wizualizacjach widzisz kolekcję Gamma/Gammo marki Paradyż.

pomysł na wszystkie łazienki: Weronika Kazieko (Salon łazienek Poznań Komorniki)

Zapytaj o ofertę: tel. 575 002 252 lub wkazieko@jeta.pl

.

Dodaj komentarz