WARUNKI FINANSOWE

WARUNKI FINANSOWE

 1. Opłata wstępna franczyzowa w kwocie (na dzień 01.01.2018) – 35 000 PLN wartość netto – przekazana w całości na pokrycie kosztów związanych z otwarciem salonu łazienkowego JETA.
 2. Pozostałe opłaty franczyzowe:
  • Opłata licencyjna – brak
  • Opłata wstępna – patrz pkt. 1
  • Opłata miesięczna – 1 000 PLN (przez pierwsze 3 miesiące od otwarcia salonu opłata zawieszona). Opłata miesięczna jest przekazana na cele reklamowo-marketingowe związane z bieżącym funkcjonowaniem salonu.
 3. Zatowarowanie:Ustalane na odrębnym spotkaniu z Partnerem (finansowanie po stronie franczyzobiorcy).
  • 33% wartości pierwszego zamówienia – termin płatności 30 dni.
  • Następne 33% wartości pierwszego zamówienia – termin płatności 60 dni.
  • Następne 34% wartości pierwszego zamówienia – termin płatności 90 dni.
 4. Limit kupiecki ustalany indywidualnie wg zapotrzebowania i zdolności kredytowych franczyzobiorcy.
09_BUCZEK (4)UYnh.jpg
10_CIERACHOWSKI (3)ZooM.jpg
Szocińska_Urszula_2062Fh.jpg

Własny salon JETA – krok po kroku:

plan-02.jpg
View_05.jpg
View_05_.jpg
View_05_.jpg